• No Tel: 088-913516/088-913517
  • No Faks: 088-911021
  • Emel: Pd.papar@sabah.gov.my

MISI

1. Melahirkan Staf Serba Boleh Yang Berwibawa, Kompeten, Berkemahiran, Cemerlang dan Berkualiti Sesuai Dengan Keadaan Semasa.

2. Menyediakan Kemudahan Asas dan Prasarana Kepada Penduduk Setempat Mengikut Keutamaan;

3. Menekankan Pembangunan Seimbang Antara Bandar dan Luar Bandar.

4. Menggalakkan Penduduk Luar Bandar Untuk Mengusahakan Tanah-Tanah Terbiar Dengan Menyampaikan Maklumat-Maklumat Terkini Serta Dasar-Dasar Kerajaan Semasa Berhubung Dengan Potensi Serta Peluang-Peluang Yang Boleh Diambil Dalam Sektor Pertanian.

5. Mempromosikan Daeeah Papar Sbagai Destinasi Pelancongan Dengan Mengeksploitasikan Produk-Produk Pelancongan Daerah Sebagai Sumber Penjana Ekonomi Negeri Sabah.