• No Tel: 088-913516/088-913517
  • No Faks: 088-911021
  • Emel: Pd.papar@sabah.gov.my

PIAGAM PELANGGAN


"STAF PEJABAT DAERAH PAPAR SENTIASA KOMITED UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK,BERKUALITI SERTA MEMASTIKAN URUSAN ANDA DIUTAMAKAN"


1) MENERIMA DAN MENDAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN, SURAT AKUAN DAN SURAT KUASA DALAM TEMPOH 10 MINIT PADA HARI BEKERJA.

2) MEMPROSES SEMUA PEMBAYARAN AM DAN DISIAPKAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH TUNTUTAN TERIMA.

3) MEMBUAT PENYESUAIAN AKAUN PERBELANJAAN, DEPOSIT DAN AMANAH DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA SELEPAS MENERIMA PENYATA.

4) MENJAWAB SURAT-SURAT TEGURAN AUDIT DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA.

5) MEMPROSES PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN DALAM TEMPOH 3 HARI BEKERJA.

6) MEMBEKALKAN SALINAN DOKUMEN PERLESENAN YANG DIPOHON OLEH PELANGGAN DALAM TEMPOH 3 HARI WAKTU BEKERJA.

7) MENGELUARKAN LPO/ PERINTAH KERJA AM KEPADA KONTRAKTOR DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA SELEPAS MESYUARAT SEBUT HARGA/ TAWARAN.

8) MENYEDIAKAN LAPORAN PROJEK PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DALAM TEMPOH 7 HARI WAKTU BEKERJA SELEPAS DISIAPKAN; DAN

9) MENYEDIAKAN BAUCAR BAYARAN DALAM MASA 3 HARI SETELAH PROJEK SIAP DAN SYARAT DOKUMEN TERATUR SERTA DIPATUHI.