Visi dan Misi


Visi

Mewujudkan Daerah Papar yang maju, makmur dan berimej moden dengan berteraskan pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar.

Misi

1. Melahirkan staf serba boleh yang berwibawa, kompeten, berkemahiran, cemerlang dan berkualiti sesuai dengan keadaan semasa.
2. Menyediakan kemudahan asas dan prasarana kepada penduduk setempat mengikut keutamaan.
3. Menekankan pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar.
4. Mengalakkan penduduk luar bandar untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar dengan menyampaikan maklumat-maklumat terkinii serta dasar-dasar kerajaan semasa berhubungdengan potensi serta peluang-peluang yang boleh diambil dalam sektor pertanian.
5. Mempromosikan Daerah Papar sebagai destinasi pelancongan dengan mengeksploitasikan produk-produk pelancongan daerah sebagai sumber penjana ekonomi Negeri Sabah